zpĕt

Hana Budišová Colombo vystudovala brněnskou konzervatoř  ve flétnové třídě prof. Boženy Růžičkové a pražskou AMU u doc. Jiřího Válka. Studium na Akademii ukončila provedením Mozartova flétnového koncertu D–dur KWV 314 s Filharmonií Hradec Králové vedenou Františkem Vajnarem.

častnila se celé řady koncertů v České republice (Praha, Brno, Hradec Králové, Chomutov, Blansko, Boskovice aj.), Německu (Bamberg, Schwabach, Beyreuth, Forchheim) a Bulharsku (Plovdiv) – sólistka orchestru (J.S. Bach, W.A.Mozart, J. Mysliveček, J.J.Quantz), komorní hudba s klavírem, trio/kvarteto flétna a smyčce, komorní hudba se zpěvem (1992 první provedení skladby J. Bárty "Přípovídky od času a od muziky" pro soprán, flétnu a klavír) aj. Natočila snímky pro Český rozhlas Brno: J.S. Bach – Suite h–moll č.2 s Capellen Orchestra pod vedením Petra Pololáníka (1992), pro Českou televizi Brno: J. Novák – Sonatina pro flétnu a klavír s klavíristou prof. M. Vaškem (1989). Během studia v Praze vyučovala po dva roky hře na příčnou flétnu na pražské církevní konzervatoři "Collegium Marianum" - Týnská škola.
Je vítězka mnoha soutěží: Soutěž konzervatoří České republiky (Brno 1987), Soutěž "Amati Kraslice" (Kraslice 1988, 1990), Interpretační soutěž České republiky (Chomutov 1993, 1990 - 2. místo), Interpretační soutěž brněnské konzervatoře (1990). Dále získala 3. cenu na Interpretační soutěži komorí hudby "Città di Stradella" (Stradella - Itálie 1998, duo flétna a kytara), čestné uznání na soutěži komorní hudby "Città di Racconigi" (Racconigi - Itálie 1998, duo flétna a kytara) a stala se finalistkou mezinárodní soutěže komorní hudby "Città di Pavia" (Pavia - Itálie 1999, duo flétna a kytara).

 

Je nositelkou prémie Českého hudebního fondu (1990) za nejlepší provedení skladby soudobého českého autora - Bohuslav Martinů, Sonáta pro flétnu a klavír.

 

Od roku 1996 působí v Itálii, kde se intenzivně věnuje jak koncertní tak i pedagogické činnosti (koncerty ve městech: Milano, Torino, Bergamo, Padova, Cremona aj). Koncertně vystupuje jako sólistka různých komorních sdružení a orchestrů, stabilně hraje s klavírním, varhanním a kytarovým doprovodem. Vystupuje pravidelně v České republice. Její repertoár zahrnuje skladby všech hudebních epoch – od oblíbeného baroka (Bach, Händel a italští barokní mistři) až po hudbu 20. století, se zvláštním zaměřením na české soudobé skladatele (Novák, Eben, Matys, Bodorová, Mácha aj.).

V roce 1998 byl vydán hudebním vydavatelství Midi Music Studio Rokycany její přepis pro flétnu a klavír koncertu D-dur Josefa Myslivečka, jako autorka hudby spolupracovala s českou firmou IQ Media Brno na projektu "Zvířátka okolo nás" - písničky a videklipy pro nejmenší (2009). Vsoučasné dobe spolupracuje s brněnským vydavatelstvím "Petr Zapletal, hudební vydavatelství" a VigorMusic edizioni musicali. Píše pro různé časopisy, nejen s hudební tématikou, jak v Itálii tak v České Republice. Spolupracuje se Spolkem krajanů ČR (Miláno), členkou vědecké rady hudební laboratoře "Laboratorio Jan Novák" Městské hudební školy v Roveretu. Je členkou Společnosti pro vědy a umění (Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc. - pobočka Brno).

Je častým hostem italské televize TRS Tv, pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem v Brně: nahrávky Sonata super "Hoson zes..." Jana NOVÁKA; "Invence" Vlastimila LEJSKA; "Solo" č.1-3, Op.124-126 od Cesare CIARDI; "Il Carnevale di Venezia" Op.75 od Giulio BRICCIALDI (ve spolupráci s klavíristkou Innou Aslamasovou).
První světová nahrávka skladeb Josepha Venceslao KÖHLERA: "Carnevale di Venezia", "Ricreazione" a "Divertimento brillante" na téma z opery "Maškarní bál", Grand fantasia na téma z opery "Lucia di Lammermoor" Op.1, Introduzione et Variartions de Bravoure Op.2 - Český rozhlas Brno, únor, duben 2012 (ve spolupráci s klavíristkou Innou Aslamasovou).

 

Životopis.PDF