zpĕt

            duo Flétna a .......


Klavír

Inna ASLAMAS (klavír) vystudovala Vysokou školu hudebni v Kazani (Rusko) a po jejim absolutóriu působila jako profesorka na Hudebním gymnáziu v Čeboksarech. Uplatnila se jako sólistka i členka různých komrních souború. Nahrávala pro ruskou televizi a rozhlas repertoár širokého stylového záběru. Od roku 1994 žije v České republice, kde byla několikrát oceněna za klavírní spolupráci. Od roku 1997 je profesorkou brněnské konzervatoře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhany

JSB duo
vzniklo v roce 1996. Již od počátku je zaměřeno převázně na interpretaci skladeb období baroka, obzvláště pak na skladby Johanna Sebastiana Bacha. Repertoár je složen jak z originálnich skladeb pro flétnu a varhany (Krebs, Alain, Novák), tak ze skladeb pro flétnu a basso continuo, klavír či orchestr a také z přepisů skladeb pro jiné nástroje (např. Bachovy varhanní triové sonáty v úpravě pro flétnu a varhany).
Bohatá individuální kariéra obou umělců je jim zdrojem a inspirací při vyhledávání “ideálního dialogu” mezi jejich hudebními nástroji, kde se přirozeně mísí technická bravura s citlivým hudebním výrazem - dvě důležité složky, za které bylo “JSB duo” publikem i tiskem vždy náležitě oceněno.
Fabrizio VANONCINI - varhany

 

 

 

 

 

Kytara

Duo FLÉTRA
Simone BELLUCCI (kytara) pocházi z přístavního města Janova, kde získal také první hudební vzdělání. Pod vedením prof. G. Puddu vystudoval hru na kytaru na konzervatoři v Carpi (Modena) a muzikologii na universitě v Cremoně. Zúčastnil se s úspěchem mnoha mezinárodních mistrovských kurzů. Kromě koncertní činnosti se zabývá i činností pedagogickou (vyučuje na městské hudební škole “Luigi Folcioni”, Crema). Je jedním ze zakladatelů hudební společnosti “Musicalia”, kde se věnuje organizaci hudebních akcí, koncertů a festivalů regionů Emiglia-Romagna a Lombardie.