Joseph Venceslao Köhler

(1809 - 1878)

 

jvk

Joseph Venceslao Köhler, narozen 11. září 1809 v Novém Městě pod Smrkem (Neustadt an der Tafelfichte), okr. Frýdlant, patří mezi nejvýznamější flétnové virtuózy první poloviny 19. století.

Většinu svého života prožil v italské Modeně, kde byl uznávaným flétnistou a vyhledávaným pedagogem. Mnoho z jeho italských kolegů, jako např. Cesare Ciardi, Vincenzo De Michelis či Luigi Hugues, mu věnovali některé svoje skladby. Köhlerův talent, přirozený a elegantní hudební projev, jeho technická dokonalost a perfektní dvojite staccato, ve kterém “neměl rovných, co se týče zřetelnosti a rychlosti“, byly známé po celé Evropě. Jedinní, se kterými mohl být srovnáván, byli francouz Louis Drouet a angličan Charles Nicholson, dvá z nejvýznamějších flétnistů flétnové historie.

Joseph Köhler se narodil v německé rodině krejčího a byl souzen pokračovat v rodinné tradici. Ve dvanácti letech, po ukončení školní docházky, byl poslán k příbuzným do učení, odkud však brzo utíká a zanedlouho poté odchází s otcem do Prahy, kde s úspěchem skládá příjmací zkoušky na pražskou konzervatoř Za finanční podpory hraběte Christiana von Clam-Gallase mladý Köhler studoval první dva roky hru na flétnu u Michaela Januše a poslední čtyři pak u Antona Eislera. Studium na konzervatoři ukončil  v roce 1828.

Po ukončení pražské konzervatoře Köhler působí jako pedagog a flétnista. Hrál v různých evropských orchestrech a v roce 1832 odchází do italské Modeny, kde získává místo první flétny Vojenského dechového orchestru vévody Francesca IV. D´Este. Kromě funkce ve vojenském orchestru působí také jako první flétnista v modenském divadle a později ve Dvorním orchestru. Kolem roku 1850 se stává učitelem flétny na prestižní modenské škole “Collegio dei Nobili“. Mezi jeho nejvýznamější žaky patří markýz Ferdinando Ghini a syn Josepha Köhlera, Ernesto.

V roce 1865 Köhler odjíždí na koncertní turné a při té příležitosti se po třiceti letech vrací do svého rodiště. V Čechách se zdrží přibližně tři měsíce. Kromě návštěvy rodičů a příbuzných se představí českému publiku na mnoha koncertech. Během zpáteční cesty do Itálie vystupuje v Praze, Českých Budějovicích, Vídni, Grazi a Benátkách.

Během působení v Itálii si Joseph Köhler  ke svému křestnímu jménu přibírá druhé jméno, Venceslao (Václav). V Modeně se oženil a měl pět děti. Jedno zemřelo v útlem věku, dvě pokračovaly v rodinné hudební tradici – Ferdinando a Ernesto. Ferdinando byl klavírista a  studoval také v Praze u Bedřicha Smetany,  Ernesto se stal uznávaným flétnistou evropské romantické školy a byl i jednou z nejvýznamnějších osobností flétnové historie vůbec.

Joseph Venceslao Köhler umírá 28. června 1878 ve věku 69 let v rakouském  Rothenturnu, při zpáteční cestě z Petrohradu, kde byl navštívit svého syna Ernesta. Je pohřben v Moltzbichlu.

 

DILO:

J.V. Köhler  napsal jen velmi málo skladeb a všechny jsou věhovány flétně. Kromě jednoho sešitu technických cvičení a jedné krátké skladby pro sólovou flétnu, Köhler napsal pět skladeb pro flétnu a klavír, z nichž čtyři vyšly tiskem. Skladby jsou vysoké kvality a často velmi technicky náročné. Kompozice jsou pojaty v romantickém virtuózním stylu, originální melodie jsou inspirované belcantem, v technických pasážích Köhler rád imituje houslovou hru (dvojhlasy, trojhlasy). Köhler skladby věnoval budˇ svým nejlepším žákům či kolegům flétnistům.
V současné době lze charakterizovat Köhlerovo dílo jako úplně neznámé, tak jak neznámá je osobnost J.V. Köhlera. Zásluhou muzikologů a studentů modenského hudebního institutu “Istituto Musicale Orazio Vecchi“, kteří před lety začli s podrobným studiem života čekého flétnisty, se dnes o osobě Köhlera ví již více. Byly také objeveny některé ze skladeb (rukpisy), o kterých se vedělo pouze z historického seznamu skladeb Fondu Ghini (fond nese jméno Köhlerova žáka, markýze Ferdinanda Ghiniho).

 

Seznam známých skladeb J.V. Köhlera:

GRANDE FANTASIA OP.1 pro flétnu a klavír, reminiscence na téma z opery G. Donizettiho “Lucia de Lammermoor“
Doba vzniku: 1855 – 1858 – Vydání: Canti, Milano – Moderní vydání: Vigor Music Edizioni Musicali Itálie, 2012, revize Hana Budišová

INTRODUCTION ET VARIATIONS DE BRAVOURE OP.2 pro flétnu a klavír
Doba vzniku: 1855 – 1858 – Vydání: Canti, Milano – Moderní vydání: v přípravě

CARNEVALE DI VENEZIA, Scherzo fantastico e capriccioso pro flétnu a klavír
Doba vzniku: 1859 – Poznámky: Variace na “Carnevale di Venezia“ jsou složeny z  houslových variací H.W. Ernsta, přepsaných pro flétnu, z (flétnových) variací Fahrbacha  a originálních variací J.V. Köhlera – Vydání: rukopis – Moderní vydání: Vigor Music Edizioni Musicali Itálie, 2013, revize Hana Budišová

RICREAZIONE pro flétnu a klavír na téma opery G. Verdiho “Maškarní bál“
Doba vzniku: 1860 – Vydání: Tito di G. Ricordi – Moderní vydání: v přípravě

DIVERTIMENTO BRILLANTE pro flétnu a klavír na téma opery G. Verdiho “Maškarní bál“
Doba vzniku: 1861 – 1863 – Poznámky: klavírní part byl napsán  ve spolupráci s hudebním skladatelem Isidoro Rossi - Vydání: Canti, Milano – Moderní vydání: Vigor Music Edizioni Musicali, Itálie, 2013, revize Hana Budišová

Variazioni colla mano sinistra sopra un tema allemanno (variace pro levou ruku na německé téma)flétna sólo
Doba vzniku: neznámá – Vydání: rukopis – Poznámky: rukopis/přepis markýze Ghiniho; Köhlerovo autorství skladby se předpokládá, jelikož skladba, označena bez jména autora, je uvedena v seznamu skladeb Fondu Ghini (knihovna  Hudebního institutu „Corelli“ v Ceseně) – Moderní vydání: žádné

Scale in tutti i toni (stupnice ve všech tóninách) – flétna sólo
Rukopis prozatím nebyl nalezen, o sešitu se ví z historického seznamu skladeb Fondu Ghini (knihovna  Hudebního institutu „Corelli“ v Ceseně).

 

WORLD PREMIERE RECORDINGS WORLD PREMIERE RECORDINGS WORLD PREMIERE RECORDINGS WORLD PREMIERE RECORDINGS WORLD PREMIERE RECORDINGS

 

Reminiscenze for flute and piano
on a thema from the opera of Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor, Op.1 (1855-58)
19:03

Ricreazione for flute and piano
on a tema from the opera od Giuseppe Verdi Un ballo in maschera (1860)
13:54

Carnevale di Venezia. Scherzo fantastico e capriccioso
for flute and piano (1859)
16:21

Introduction at variations de bravoure
for flute and piano, Op.2 (1855-58)
21:55

© 2013 Radioservis, a.s.

WORLD PREMIERE RECORDINGS WORLD PREMIERE RECORDINGS WORLD PREMIERE RECORDINGS WORLD PREMIERE RECORDINGS WORLD PREMIERE RECORDINGS

 

NOVÉ EDICE

Introduzione e variazioni di bravura Op.2
pro flétnu a klavír
VigorMusic Edizioni Musicali
2014

Ricreazione
pro flétnu a klavír
na téma z opery G. Verdiho "Maškarní bál" di G. Verdi
VigorMusic Edizioni Musicali
2014

Il Carnevale di Venezia
pro flétnu a klavír
VigorMusic Edizioni Musicali
2014

Grande Fantasia Op. 1
pro flétnu a klavír
reminiscence na téma z opery G. Donizettiho “Lucia de Lammermoor“
VigorMusic Edizioni Musicali
2012

Divertimento brillante
pro flétnu a klavír
na téma z opery G. Verdiho "Maškarní bál" di G. Verdi
VigorMusic Edizioni Musicali
2012